دعاوی خانواده

· دعاوی خانواده: دادگاه خانواده دادگاهی اختصاصی است که به موجب قانون حمایت خانواده برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ایجا شده‌است. در این نوشتار بررسی خواهیم کرد که طبق قانون حمایت خانواده رسیدگی به چه موضوعاتی در صلاحیت این دادگاه قرار دارد و به عبارتی کدام یک از دعاوی باید در این دادگاه مطرح شوند.

پرسش مهمی که در خصوص این دادگاه وجود دارد این است که دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه موضوعاتی را دارد؟ یعنی کدام یک از دعاوی خانواده را می­‌توان در این دادگاه بیان کرد؟

ماده ۴ قانون حمایت خانواده به این سوال، جواب داده ­‌است. طبق این ماده، دعوی مربوط به موضوعات زیر در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد:

 • نامزدی و خسارات ناشی از برهم­ زدن آن 
 • نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح
 • شروط ضمن عقد نکاح
 • ازدواج مجدد
 • جهیزیه
 • مهریه
 • نفقه زوجه و اجرت­‌المثل ایام زوجیت
 •   تمکین و نشوز
 • حضانت و ملاقات طفل
 • نسب      
 • رشد، حجر و رفع آن
 • امور راجع به غایب مفقودالاثر
 • نفقه اقارب
 • سرپرستی کودکان بی­‌سرپرست
 • اهدای جنین
 • تغییر جنسیت
 • طلاق، رجوع ، فسخ و…
 • ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

عناوین دعاوی خانواده

دعاوی کیفری
مشاوره حقوقی انلاین
فهرست