دعاوی سرقت در قانون مجازات

سرقت از دو دیدگاه شرع و قانون، قابل بررسی است.

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «سرقت در قانون مجازات» را بررسی کنیم تا به طور کلی با مفهوم سرقت در قانون مجازات و مجازات های در نظر گرفته در قانون آشنا شویم.

 

وکیل دعاوی سرقت

موضوع ” سرقت ” یکی از پر بسامد ترین موضوعاتی است که در حیطه فعالیت های وکیل قرار گرفته و به عنوان یک بزه ارتکابی با وظایف وکیل سرقت تداخل می یابد. به نحوی که وکیل سرقت، چه به عنوان وکیل فرد مورد سرقت واقع شده، چه به عنوان وکیل فرد متهم شده  ( سارق ) و یا چه برای مشاوره حقوقی در موضوع سرقت و قوانین پیرامون آن، به موضوع ورود پیدا می‌کند.

 

از منظر آس

جعل
استرداد جهیزیه
فهرست