بررسی جرم کلاهبرداری و مجازات دعاوی کلاهبرداری

کلاهبرداری از جمله جرایم علیه اموال است که به سبب آن کلاهبردار با مانور متقلبانه اموال مالباخته را بدون رضایت، از ید او خارج می نماید. رکن مادی کلاهبرداری انجام مانور متقلبانه از طرف کلاهبردار است که طی آن کلاهبردار با اقداماتی مالباخته را مجاب می سازد مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. در این صورت لازم است کسانی که توسط شخص یا اشخاصی مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند از یک وکیل…

وکیل برای دعاوی  کلاهبرداری

بهره‌مند شدن از وجود وکیل دعاوی کیفری و یا تیم کیفری در خصوص دعاوی کیفری نه‌تنها حائز اهمیت است بلکه باعث می‌شود بهترین دفاع و نتیجه ممکن نیز حاصل گردد به این دلیل که طرح شکایت و نوع شکایت و زمان طرح شکایت و اینکه اوراق مربوطه از جمله لایحه دفاعیه، اظهارنامه، شکوائیه به چه نحوی باید تنظیم بشوند بسیار سرنوشت‌ساز خواهد بود….دعاوی کلاهبرداری و وجازات دعاوی کلاهبرداری اما در اینحا اینن دعاوی کلاهبرداری و وجازات دعاوی کلاهبرداری 

 

کلاهبرداری که از دو واژه کلاه و برداری تشکیل شده است به مفهوم فریب شخص جهت تصرف مال او و یا مالی را به قرض گرفتن با نیت عدم پس دادن مال مورد نظر می باشد. کلاهبرداری در قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می گردد و دارای پیچیدگی های فراوانی می باشد و این پیچیدگی از آنجا ناشی می شود که شخص کلاهبردار با هوش و ذکاوت بالایی سوژه های خود را به تسلیم مال خویش با رضایت کامل ترغیب می کنند

و از طرق مختلف اموال اشخاص مختلف را تصرف می نمایند. شخص کلاهبردار در برخی مواقع از مناصب و جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار می باشد یا به ظاهر خود را صاحب منصب معرفی کرده و با لفاظی برای افراد مختلف دام پهن نموده و موجبات کلاهبرداری از این افراد فریب خورده را فراهم می سازند.

شرایط احراز وقوع جرم کلاهبرداری

یکی از مواردی که در بحث کلاهبرداری بسیار مهم می باشد این است که با توجه به تعریف کلاهبرداری چه زمانی وقوع جرم محرز می گردد که با استناد به قانون امکان شکایت تحت این عنوان وجود داشته باشد و به این دلایل است که در مورد کلاهبرداری همیشه تاکید می گردد که از یک موسسه حقوقی معتبر و یا یک وکیل خوب حتما استفاده گردد زیرا درک قوانین پیچیده حقوقی و استناد به آن برای عامه مردم بسیار دشوار می باشد.

شرایط احراز وقوع جرم کلاهبرداری (جایگزین: احراز وقوع جرم کلاهبرداری)

نکته قابل توجه در احراز وقوع بزه کلاهبرداری ارتکاب مانور متقلبانه از طرف کلاهبردار و بردن مال او در نتیجه مانور مذکور است. در توضیح این موضوع باید به دو نکته چیستی مانور متقلبانه و بردن مال نهایت دقت را داشت:

  • مانور متقلبانه: مراد از مانور متقلبانه عملیات مادی پیچیده ای است که سبب فریب مالباخته می شود و این عملیات ممکن است خود یک نوع جرم مستقل باشد یا اینکه جرم مستقلی نباشد. به عنوان نمونه یک شخص کلاهبردار می تواند با جعل سند اموال مالباخته را تصرف نماید که جعل سند
  • خود به صورت مستقل یک جرم محسوب می گردد یا می تواند به طریقی که خود یک جرم مستقل نباشد اموال مالباخته را تصرف نماید. در خصوص مانور متقلبانه باید توجه داشت صرف دروغ، مانور متقلبانه محسوب نمی شود و اگر شخص صرفا با بیان دروغ مال دیگری را تصرف نماید مرتکب بزه کلاهبرداری نشده است.

بردن مال: نکته مهم در وقوع بزه کلاهبرداری آن است که کلاهبردار در نتیجه مانور متقلبانه

دعاوی خیانت در امانت
مواد مخدر
فهرست