چک چیست

 چک چیست؟در جواب به این سوال که چک چیست باید عرض شود چک سندی است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد بانک دارد، یا خودش دریافت می کند یا به دیگری منتقل می کند.در واقع چک سندی است در حکم اسناد لازم الاجرا و از اسناد بازرگانی است که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می‌دارد.

چک به معنی برگهٔ تاریخ دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ مورد نظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده یعنی همان تاریخ سررسید، فردی که چک را دریافت کرده‌است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادرکننده دریافت می‌کند.

چک چیستچک چیست و انواع آن:

↵ انواع چک بانکی از قرار ذیل می باشد:

 • چک عادی
 • چک تایید شده
 • چک تضمین شده
 • چک مسافرتیچک چیست

↵ چک عادی چیست؟

چک عادی یا چک بانکی عادی یکی از مرسوم‌ترین انواع چک بانکی است که صاحب چ ک، از حساب جاری خود، چکی را در وجه حامل یا شخص گیرنده صادر می‌کند. برای نقد کردن این چک باید به یکی از شعبه‌های بانکی که چک را صادر کرده است، مراجعه نمود.

چک عادی چکی است که اشخاص عهده حساب جاری خود نزد بانک محال علیه صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده چک ندارد.به طور کلی برای پول شدن این چک هیچ ضمانتی وجود ندارد. اگر موجودی حساب صاحب چک کافی نباشد قادر به نقد کردن و گرفتن پولتان نخواهید بود. در واقع تنها تضمین این نوع چک، اعتبار صادرکننده آن است..

در زیر این مطلب نمونه ای از چک عادی را مشاهده میکنید.

چک تایید شده چیست؟

چک تأیید شده چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک مربوطه، پرداخت وجه آن تأیید می شود.

شخصی که یک چک را به جای وجه نقد می پذیرد ناگزیر از اعتماد به صادر کننده ای است که اظهار می دارد وجوهی را نزد بانک دارد و یا به عبارت دیگر از بانک طلبکار است. اینکه اگر وی بخواهد به جای تبدیل چک به وجه نقد آن را عینا به دیگری واگزار نماید در صدد اتخاذ تدبیری است که رغبت دیگران را به پذیرش این چک اقزایش دهد. یکی از این تدابیر ارائه چک به بانک جهت تایید یا قبولی چک است و نه وصول وجه آن.

بانک محال علیه با تایید چک که با درج عباراتی نظیر«تایید شد» توام با امضا محقق می شود اولا این اطمینان را ایجاد می کند که صادر کننده چک لااقل به اندازه مبلغ چک از بانک طلبکار بوده است. ثانیا با جدا کردن این مبلغ از حساب صادر کننده چک احتمال تصرف مجدد صادر کننده در این بخش از طلب خویش را منتفی می سازد. بدین ترتیب رغبت اشخاص به پذیرش چنین چکی به لحاظ تایید بانک و مسوولیت ناشی از آن برای بانک به عنوان یک موسسه معتبر به نحو چشمگیری افزایش یافته و به پول شباهت بسیار زیادی پیدا می کند.

در بانک های ایران تایید چک متداول نیست.

اگر چه بند ۲ ماده ۱ قانون صدور چک آن را تعریف نموده است:

«چک تایید شده چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.»

تفاوت سفته و چکچک تضمین شده:

چک تضمین شده چیست؟ چک تضمین شده چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.

چک تضمین‌شده یا چک تضمینی رمزدار چکی‌ست که توسط بانک و به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. برای صدور چک تضمینی نیاز به داشتن دسته چک نیست بلکه هر فردی می‌تواند با مراجعه به بانکی که در آن حساب دارد درخواست صدور چک تضمین شده کند.

این نوع چک در حقیقت یک چک بانکی‌ست، نه چکی که بانک آن را تضمین می‌کند. درواقع این چک‌ قابل‌وصول و قابل‌اطمینان است زیرا در زمان صدور چک تضمینی، مبلغ آن از حساب صادرکننده کسر می‌گردد.این چک را می‌توان با مراجعه به شعب بانک صادرکننده وصول کرد. همچنین این امکان وجود دارد که چک تضمین شده را در سایر بانک‌ها نقد کنید با این تفاوت که واریز آن به حساب شما حدود 1 روز کاری زمان خواهد برد.

لازم به ذکر است که چک‌های تضمین‌شده قابل‌مسدودشدن و توقیف‌کردن نیستند و ورشکستگی و فوت کسی که چک را صادر کرده‌ است، تأثیری در وصول آن ندارد.

شرایط صدور چک‌ های تضمین شده

شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در چارچوب شرایط زیر امکان‌پذیر خواهد بود:

 • صدور و تحویل چک تضمین‌شده مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک و در حضور متصدی بانکی و درج نکات زیر در فرم مزبور می‌باشد:
 1. مشخصات متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی‏/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی‏/شناسه ملی‏/شماره فراگیر اتباع خارجی؛
 2. شماره سریال و مبلغ چک تضمین‌شده؛
 3. علت درخواست چک تضمین‌شده توسط متقاضی؛
 4. مشخصات گیرنده چک تضمین‌شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی‏/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی‏/شناسه ملی‏/شماره فراگیر اتباع خارجی
 • چک تضمین شده صرفاً باید در وجه گیرنده (ذینفع) که توسط متقاضی در فرم درخواست مربوطه درج گردیده، صادر شود.
 • مشخصات گیرنده چک تضمین‌شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی‏/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی‏/شناسه ملی‏/شماره فراگیر اتباع خارجی، حسب مورد باید روی برگ چک تضمین شده درج گردد.
 • وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده، امکان‌پذیر است.
 • ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود.
 • ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) امکان‌پذیر است.
 • ثبت مشخصات کامل اشخاصی که به نمایندگی از گیرنده (ذینفع) برای وصول چک تضمین‌شده اقدام‌ می‌نمایند، الزامی است.
 • دارندگان چک‌های تضمین‌شده‌ای که قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر شده‌اند، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، می‌توانند وجه آن را نقداً دریافت یا به حساب بانکی خود واریز نمایند. ظهرنویسی این چک‌ها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت، دارنده چک فقط تا پایان سال جاری باید به یکی از شعب بانک صادرکننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشأ دریافت چک تضمین‌شده را ارایه نمایند.
 • اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک‌ها مسئول حسن اجرای مفاد این مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه بر اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک، با کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانونی خواهد شد.

چک مسافرتی چیست؟

چک مسافرتی یا تراول چک نوعی چک است که یک بانک به عهده خود صادر می‌کند و وجه آن از همهٔ شعب همان بانک قابل دریافت است. چک مسافرتی یکی از انواع چ ک بانکی است و مبلغ آن با ارقام صحیح و بدون اعشار بر روی آن درج می‌شود. معمولاً اشخاص ترجیح می‌دهند به هنگام مسافرت برای جلوگیری از خطر سرقت یا گم شدن پول خود از مسافرتی استفاده کنند.

موسسه حقوقی

از آنجایی که این روزها با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی عموماً تمامی افراد به نوعی درگیر پرونده‌های قضایی می‌باشند از این رو انتخاب موسسه حقوقی ویک وکیل خوب از مهم‌ترین دغدغه‌های افراد در مواجهه با یک مشکل حقوقی است بدیهی است که همگان نمی‌توانند بر قوانین ماهوی و شکلی تسلط یابند و این امر مقتضای عقل است که دفاع از حقوق خود را با انتخاب موسسه حقوقی و یک وکیل خوب و مجرب به او بسپارند. حال هنگام درخواست از افراد برای معرفی موسسه حقوقی و یا وکیل خوب باید بدانیم که انتخاب یک موسسه حقوقی و یا وکیل مجرب اصولی وجود دارد که آگاهی از آن‌ها ما را در انتخاب وکیل خوب یاری می‌نماید تا منجر به یک انتخاب غلط و تبعات سنگین آن در پرونده حقوقی نشود

حال در جواب به این سوال که وکیل دعاوی مالی کیست باید عرض کنیم:

وکیلی که در دعاوی مالی تخصص داشته باشد و بتواند نسبت به هر موضوع دعاوی مالی که مطرح می‌شود، دفاعیات تخصصی نسبت به آن را انجام بدهد و به تمام امور دعاوی مالی اعم از ماهیت و قواعد و مقررات شکلی آن با اطلاع و تجربه کافی باشد وکیل دعاوی مالی می گویند.

بهره‌مند شدن از وجود وکیل دعاوی مالی و یا تیم مجرب در خصوص دعاوی مالی نه‌تنها حائز اهمیت است بلکه باعث می‌شود بهترین دفاع و نتیجه ممکن نیز حاصل گردد به این دلیل که طرح شکایت و نوع شکایت و زمان طرح شکایت و اینکه اوراق مربوطه از جمله لایحه دفاعیه، اظهارنامه، شکوائیه به چه نحوی باید تنظیم بشوند بسیار سرنوشت‌ساز خواهد بود.

 

قانون جدید چک
موسسه حقوقی سفیران عدالت
فهرست