دعاوی کیفری

· دعاوی کیفری همانگونه که از نام آن پیداست ،دعاوی است که مستلزم صدور کیفر(مجازات) برای محکوم شده به آن میباشد، اعم از اینکه به حکم قانون مجازات تعیین شده ، جریمه نقدی ، حبس یا شلاق و پرداخت دیه و … باشد ، لذا در هر مورد که مجازاتی برای عمل، ترک عمل و یا رفتاری  از دید قانونی تعیین شده باشد ، با یک دعوی کیفری روبرو هستیم. هر دعوای کیفری دارای دو وجه است که یک وجه آن مربوط به حقوق شاکی یا مدعی خصوصی  است که به خاطر عمل مجرمانه ،تضییع گردیده است.

با توجه بر اینکه رفتارهای پرتنش و مخاطره‌آمیز در جامعه به دلایل مختلف از جمله مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی رو به گسترش است لذا این امور موجبات بروز دعاوی کیفری را در جامعه بیش از بیش آشکارتر می‌کند لذا در اینجا قصد داریم که مختصری در این خصوص مطالبی را بیان کنیم.

عناوین دعاوی کیفری

دعاوی ملکی
دعاوی خانواده
فهرست