دعاوی مالی

• اختلافاتی که دعوی و یا نتیجه  آن به مال یا حق مالی مربوط شود، دعوی مالی نامیده می‌شوند. دعاوی مالی یکی از مهمترین و پر پیچ و خم ترین دعاوی موجود در دادگاه‌ها کشور عزیزمان میباشد.

مصادیق دعاوی مالی چیست؟

بعضی مصادیق دعاوی مالی عبارت است از :۱- مطالبه وجه ۲- مطالبه پول خارجی ۳- مطالبه خسارت ۴- مطالبه سهم الارث ۵- دعوای اثبات مالکیت ۶- دعاوی تنظیم سند رسمی بیع ۷- دعوای مطالبه مهریه ۸- دعوای ابطال سند مالکیت ۹- دعوای اثبات وقفیت ۱۰ – دعوای اثبات وصیت نامه مال ۱۱- دعوای اقاله و فسخ و …

[wp_call_button btn_text=”مشاوره تخصصی رایگان | برای تماس کلیک کنید.” btn_color=”#102e66″ hide_phone_icon=”yes”]

دعاوی مالی

عناوین دعوی مالی

امور تجاری و شرکت ها
دعاوی ملکی
فهرست